Teknik, tal och bild som skön konst
Updated Apr 2017 - Copyright 1997-2017 Tilman D. Thulesius

Tilman sitter här som liten riddare på sin snabba springare Rosinante. Idag flera år senare rycker jag ut till föreag och verksamheter i nöd för att ställa saker till rätta. För tekniken och den sköna konsten.
In the picture you can see Tilman as a small knight on the quick horse Rosinante. Today I reach out to companies and organisations sorting out technical issues.

ThuleTechArt bedriver primärt konsultverksamhet inom högteknologisk datakommunikation, elektronik och infrastruktur.

Verksamheten kan primärt beskriva som lösningsarkitekt (Pre Sales Engineer) i införsäljningfasen. Fokus är på att för kundens behov ta fram passande lösningar. Antingen färdiga eller behovsanpassade.

Se LinkedinLänk för CV

 

Tal, skrifter och Fotografisk konst:
Då stor efterfråga föreligger av teknikinspiration, utbildning och framtagande av fotografisk material och fotokonst tas även sådana uppdrag emot.

+46 700097501 for contact with Tilman D. Thulesius

ThuleTechArt is a consultancy company with focus on supporting international companies in telecoms, electronics and infrastructure. Work is done in writing, speech and graphical. I great combination of high tech as/to a great art.


Picture given by partner: Sundrive Development AB. Look at the fossil fuel company flags in the back of the picture. They need to undergo major changes in business model in a near future.

Part of the engagement is to promote and develop environmentally friendly driving and living. Time for petrolheads to see where things have to go.

The car to the left is not my company car, but illustrates a combo of my engagement for the environment ( Svedish green party member ) and strong promoter for electrically powered vehicles.

Have you not driven a electricaly powered car yet. Time to do it now.

Dont look at all silly hybrid alternatives. They are just expensive alternatives to extend the fossil burner car producers life. Time to to a real shift.